Audiospoty dubbing

Zvuková reklama je důležitým prvkem reklamního mixu. Jen vyvážení všech jejich prvků přinese tu správnou účinnost. Text, výběr hudebního podkresu, správný témbr profesionálního speakera, doplnění výrazným ruchem to vše se spolupodílí na výsledku.

Zvuková reklama - audiospoty

Zvukovou reklamu můžeme využít jako zvukovou stopu obrazového klipu nebo videoreportáže a tím současně ušetřit peníze a propojit korporátní image.

Nabízíme široký výběr hlasů profesionálních herců z Ostravska a také možnost natočení Vaší reklamy nejznámějšími herci působícími na celostátních televizních kanálech.

Při výběru hudebního podkresu pracujeme se světovými audiobankami pro jejichž použití máme ošetřené autorskoprávní vztahy.

Dubbing

Pod pojmem dubbing rozumíme překlad a namluvení cizojazyčného reklamního filmu nebo clipu do češtiny nebo opatření filmu českými titulky. Samozřejmě se také zabýváme opačným postupem tzn. převod českého komentáře do žádané cizojazyčné verze, kterou provede rodilý mluvčí.


Dalibor Pyš-VOX

30. Dubna 2019/16
702 00 Moravská Ostrava

Dalibor Pyš tel: 776 747 060
e-mail: info@voxmultimedia.cz


MANTIS MANTIS audiodubbing
Acronis Acronis dubbing
<>